Yiyiniz içiniz ancak israf etmeyiniz (Araf 31)
Banu Atabay'ın lezzetler.com Yemek Tarifleri Sitesi


VİŞNE ŞURUBU


Melceü't - Tabbahin (Mehmed Kâmil 1844)
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları


Bir kıyye şekeri usul üzre tencere de kestirip köpüğünü aldıkta içine yüz dirhem çöpü ayıklanmış ve tathîr olunmuş vişne yi atıp birkaç taşım kaynadıkta indirip soğumaya karip oldukta içinden vişneleri el kevgiri ile alıp şurubunu astardan süzüp şişelere ba'de'l-vaz hıfz oluna.
Mukaddem zikr olunan gibi humûzetli olmaz. Lakin rengi âlâ va ta'mı pek latif olur.
Frenk üzümü dahi bu usul üzere de yapılır.


© lezzetler.com tarif no:156312 | adı:Vişne Şurubu | gönderen:yepyeni7 | indirme tarihi:09.08.2022 - 02:35